Oproep (buitengewone) algemene leden vergadering 3 maart 2022

Onderstaand bericht ontvingen jullie vandaag 14-2-2022 via mail. Maar is hier tevens via de website te lezen.


BIJLAGEN BIJ DIT BERICHT ZIJN TE VINDEN OP DEZE PAGINA


Geacht ’s Helo lid,

Door middel van dit e-mail bericht nodigt het bestuur van zvv ’s Helo jou uit voor de (buitengewone) Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 3 maart 2022. Het aanvangstijdstip van deze ALV is 20.00 uur, de locatie is de Seringweg 29 te Ermelo.

Omdat er o.a. gesproken wordt over het voortbestaan van zvv ’s Helo, of de mogelijke opheffing van de vereniging, is jouw aanwezigheid van groot belang! In bijlage tref je aan meer informatie over deze ALV en de daaraan te bespreken en in stemming te brengen zaken. Ook is als bijlage opgenomen de balans en de staat van baten en lasten (Verlies- en Winstrekening) per einde seizoen 2020-2021, zoals vastgesteld in de vorige ALV. Via http://www.shelo.nl/notulen/ zijn de notulen van de meest recente ALV’s te downloaden. De notulen van de ALV van 22 juli 2021 zijn ook als bijlage bij dit e-mail bericht opgenomen.

Dit is tevens een dringende oproep aan hen die bestuurslid willen worden van zvv ’s Helo per 1 juli 2022 (of eerder) zich te melden bij het bestuur. Het huidige bestuur is voornemens af te treden per 1 juli 2022. Zonder bestuursleden is het voortbestaan van de club uiterst onzeker. Als je belangstelling hebt om in het bestuur plaats te nemen, dan kun je dat melden aan het bestuur via sants77@hetnet.nl. Doe dit alsjeblieft zo snel mogelijk, maar in ieder geval voorafgaand aan deze ALV.

Bij deze het verzoek om je komst naar de ALV vooraf te melden per e-mail aan sants77@hetnet.nl, opdat het bestuur zich een beeld kan vormen van het aantal leden dat voornemens is deze ALV te bezoeken. Mochten veel leden komen, waar wij op hopen, dan wordt mogelijk uitgeweken naar een andere locatie. Als dat het geval is, word je daarover tijdig geïnformeerd.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,
Zvv ’s Helo
Mattijs Sants
Voorzitter

T. 06-83662125
E. sants77@hetnet.nl

 

football-g2e009123b_1920