Aankondiging: Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 27 maart 2018 om 20:00

Geachte leden,

Namens het bestuur van zvv ’s Helo willen wij u bij deze van harte uitnodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van zvv ’s Helo.

De vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 27 maart 2018 in Sportcafé de Sypel, Parkweg 4-A te Harderwijk, aanvangstijdstip is 20.00 uur.

Tijdens de vergadering worden enkele belangrijke zaken besproken. Bekijk hier ook de notulen van vorig jaar.

Dit bericht wordt ook per e-mail bericht verzonden naar alle bij het bestuur bekende e-mail adressen van teamaanvoerders. Aan de aanvoerders het verzoek hun teamgenoten op deze vergadering te wijzen, waarvoor bij voorbaat dank.

Wij zien uit naar uw komst!

conferenceshelo