Aankondiging : Algemene ledenvergadering

28 maart 2017

Geachte leden,

Namens het bestuur van zvv ’s Helo willen wij u bij deze van harte uitnodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van zvv ’s Helo.

De vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 28 maart 2017 in Sportcafé de Sypel, Parkweg 4-A te Harderwijk, aanvangstijdstip is 20.00 uur.

Tijdens de vergadering worden enkele belangrijke zaken besproken, waaronder het beschikbaar zijn van een bestuursfunctie, aanstelling van een nieuwe kascommissie en de situatie rondom sporthal het Keerpunt.

Dit bericht is ook per e-mail bericht verzonden naar alle bij het bestuur bekende e-mail adressen van teamaanvoerders. Aan de aanvoerders het verzoek hun teamgenoten op deze vergadering te wijzen, waarvoor bij voorbaat dank.

Wij zien uit naar uw komst!

conferenceshelo